2221-22-23-24-25-26 nolu Adalarda Son Durum

  • Sözleşme yapan %92’lik kesimin evrakları il müdürlüğüne teslim edilmiştir.
  • Mimari avan projeleri tamamlanmıştır.
  • 1. etabın ruhsatı alındıktan sonra bu ada için de ruhsata başvurulacaktır.

Related Posts

Back to Top